فست فود

View Sections
فست فود
  • فست فود

  • پیتزا قارچ و مرغ

   130000تومان
  • پیتزا قارچ و گوشت

   130000تومان
  • پیتزا پپرونی

   150000تومان
  • قارچ برگر

   110000تومان
  • چیز برگر

   110000تومان
  • زغالی برگر

   100000تومان
  • رویال برگر

   165000تومان
  • قارچ و پنیر برگر

   142000تومان
  • ناگت میگو سوخاری

   80000تومان
  • ناگت مرغ سوخاری

   540000تومان
  • قارچ سوخاری

   66000تومان
  • سیب زمینی

   66000تومان
  • سیب زمینی(لیوانی)

   43000تومان