روز کتاب و کتابخوانی در هایپرآرین

همزمان با روز کتاب و کتابخوانی در هایپرآرین برگزار شد.
توزیع کتب مختلف بعنوان هدیه به کودکان و نوجوانان جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در هایپرآرین
بیش از 1000جلد کتاب مختلف همچون سال های گذشته در روز کتاب و کتابخوانی به کودکان و نوجوان اهدا شد.