افرایش پارکینگ در هایپرآرین

با توجه به نیازسنجی صورت گرفته در هایپرآرین بزرگترین مجموعه فروشگاهی شمال کشور در مورد حجم پارکینگ و ورودی و خروجی خودروهای مشتریان محترم تصمیم بر افزایش متراژ پارکینگ موجود خود کرده تا خدمات رسانی در زمان پیک خرید افزایش یابد.

ادامه مطلب