روز کتاب به روایت تصویر

گرامیداشت روز کتاب در هایپرآرین

روز بیست و چهارم آبان ماه، آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی است. در این روز هایپرآرین، برطبق قرار سالیان گذشته خود، با اجرای توزیع کتاب رایگان ویژه کودکان و نوجوانان ، می کوشد تا به تقویت فرهنگ مطالعه و گسترش سطح آگاهی های عمومی مدد رساند.

کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه کتاب های خوب، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست و کسی که در این دنیای زیبا به زندگانی می پردازد، نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط باشد. پس بیاییم با گرامی داشت این هفته و نام مبارک آن، با هدیه کتاب هایی به هم نوعان خود، در پروراندن دانش و کمال سهیم باشیم.

روز کتاب و کتابخوانی در هایپرآرین

همزمان با روز کتاب و کتابخوانی در هایپرآرین برگزار شد.
توزیع کتب مختلف بعنوان هدیه به کودکان و نوجوانان جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در هایپرآرین
بیش از 1000جلد کتاب مختلف همچون سال های گذشته در روز کتاب و کتابخوانی به کودکان و نوجوان اهدا شد.