فاکتور الکترونیکی در هایپرآرین

فاکتورهای الکترونیکی برای کسب‌و‌کارها، سازمان‌ها و شرکت‌ها مزایای مختلفی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:
– حذف هزینه چاپ و ارسال فاکتورهای کاغذی
– کاهش زمان پردازش و ارائه خدمات یا کالا
– امنیت بیشتر و کاهش احتمال تقلب و کلاهبرداری
– کاهش هزینه‌های محیط زیستی
– کاهش احتمال بروز خطای انسانی از طریق خودکارسازی فرایند صدور فاکتور
– صرفه‌جویی در فضای مورد نیاز برای ذخیره‌سازی و نگهداری اسناد فیزیکی
– راحتی دسترسی به فاکتورها توسط مشتری و کسب‌و‌کار