فرم استخدام

فرم استخدام در هایپر آرین

علاقمندان به کار در مجموعه هایپر آرین می بایست در ابتدا مشخصات خود را با دقت در فرم ثبت و ارسال نمایند.
 • ترجیحا فایل ارسالی زیر یک مگابایت باشد
 • شماره کد ملی 10 رقمی خود را در این قسمت بنویسید
 • اندازه قد خود را به سانتی متر در این قسمت بنویسید
 • وزن را به کیلوگرم در این قسمت بنویسید
 • لطفا آدرس محل زندگی خود را در این قسمت بنویسید
 • لطفا انتخاب بفرمایید
 • در صورت داشتن ایمیل آن را در این قسمت بنویسید
 • جدا کننده بخش

 • چنانچه تخصص و مهارت خاصی را کسب کرده اید را در این قسمت بنویسید
 • سوابق و تجربیات شغلی خود را با ذکر محل و مدت حضور در این قسمت بنویسید
 • در صورت داشتن معرف آن را در این قسمت بنویسید